Forum för samverkan

Forskningscirkel Nyanländas lärande

  • Datum: 2017-10-17 kl 08:30 12:00
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Karin Fallberg
  • Sammanträde