Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp för förskola

  • Datum: 10 november, kl. 08.30–12.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Marie Lein & Maria Hedefalk
  • Sammanträde