Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp för förskola

  • Datum: 2017-11-10 kl 08:30 12:00
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Marie Lein & Maria Hedefalk
  • Sammanträde