Forum för samverkan

Alumnverksamhet

Med start höstterminen 2017 bygger FoSam ut en alumnverksamhet vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Mer information publiceras inom kort